Kijk en vul aan

We hebben met spelling de verschillende categorieën herhaald die we in groep 4 al geleerd hebben. Dat deden we met de werkvorm: 'kijk en vul aan'.

Verspreid door de klas lagen grote vellen papier waarop de categorieën stonden. Woorden met SCH, woorden met EI, woorden met IJ en woorden met een tweeteken klank.

De kinderen liepen rond, keken naar de woorden die er al op stonden en vulden aan met een nieuw woord of woorden.

De resultaten hangen in de gang. Wat wisten ze er véél!!

Terug naar overzicht
Groep 4b

Zelfstandig naamwoorden

Met taal hebben we geleerd wat zelfstandig naamwoorden ...

Groep 4b

In het bos met de smileys

In groep 4b kunnen wij smileys verdienen wanneer wij ...

Groep 4b

Buiten rekenen

Als het weer het toelaat en de sommen die in het boek staan ...