Verkeersveiligheid rondom de school

  • Verkeersveiligheid rondom de school

Beste ouders,

Als verkeerswerkgroep zijn we al enige tijd met de gemeente in overleg over de verkeerssituatie rondom de Brede School. We willen deze zo veilig mogelijk maken. Hierbij hebben we wel uw hulp nodig. We zullen samen voor de veiligheid van de kinderen moeten gaan.

De eerste stap die we in kader van de veiligheid hebben gezet is een stop- en parkeerverbod in de Maximiliaanlaan aan de zijde van de school. Dit heeft wel tot een verbetering geleid, maar is nog niet optimaal. Omdat er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen in de Maximiliaanlaan zijn, heeft dit geleid tot parkeeroverlast in aangrenzende straten. Het kruispunt Maximiliaanlaan-Hutdijk is daardoor zeer gevaarlijk geworden. Kinderen hebben door de daar geparkeerde auto’s geen goed zicht. We willen u vragen daar rekening mee te houden. Geef de kinderen vrij zicht.

Voor de hoofdingang van de Brede School ligt een groot parkeerterrein met een Kiss & Ride Zone. Deze Kiss & Ride Zone begint bij de hoofdingang van de Brede School. U rijdt dus het parkeerterrein op richting hoofdingang. Voor de hoofdingang slaat u links af richting poort OBS. U zit dan op de Kiss &Ride Zone. U kunt uw kind daar laten uitstappen, waarna u het parkeerterrein verlaat via de uitrit aan de zijde van het bos. Wilt u uw kind zelf naar binnen brengen, dan kunt u uw auto parkeren op het linker gedeelte van het parkeerterrein, het gedeelte voor de OBS. Het rechter gedeelte (voor het kinderdagverblijf) is vanaf nu bestemd voor het personeel. Wij hopen hiermee te bereiken dat het op het parkeerterrein veiliger is voor de kinderen en de verkeersafwikkeling beter verloopt. Om ook hier een veilige situatie te bereiken hebben we natuurlijk wel uw hulp nodig. Denkt u ook aan uw snelheid in de Maximiliaanlaan en op het parkeerterrein.

Terug naar het overzicht

Een warm welkom

Een warm welkom

Voor de kinderen van onze school

Het vergeten pietje

Het vergeten pietje

Mini musical

Pepernoten verdienen

Pepernoten verdienen

Met een opdracht