Schooljaarverslag

  • Schooljaarverslag

Het schooljaarverslag.

Hieronder vindt u in een notendop de zaken die ontwikkeld zijn in schooljaar 2017-2018.
Het gehele schooljaarverslag vindt u hier

   
Kinderen laten Kanjergedrag zien! Werken aan een prettig leef- en leerklimaat.
Afstemmen op onderwijsbehoeften. Aanbod aanpassen aan de onderwijsbehoeften van het kind.
De mening van de ouders télt!. Betrokken ouders die meedenken, meepraten en meedoen.
Vergroten vaardigheden, passend bij het leren in de 21e eeuw.  
Boeiend onderwijs.

* De omgeving
* ICT
* Plusklas en talentenklas.

Een rapport om trots op te zijn! Samen een nieuw rapport ontwikkeld.
Kinderen denken mee over de school in de leerlingenraad.  
Professionalisering: een leven lang leren. Alle teamleden hebben gezamenlijk en individueel scholing gevolgd.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er een continurooster. Nieuwe schooltijden.
Cijfers. Resultaat eindcito groep 8 en schoolgrootte.
Terug naar het overzicht

Het vergeten pietje

Het vergeten pietje

Mini musical

Pepernoten verdienen

Pepernoten verdienen

Met een opdracht

Voorleeskampioen!

Voorleeskampioen!

Complimenten aan alle voorlezers!