Wat zijn onze doelen, waar werken we aan?

Algemeen
Onderwijs moet bijdragen aan een van onze belangrijkste opgaven: passie voor leren, voor iedereen, een leven lang.

Ontwikkel

Meta cognitieve vaardigheden
Meta cognitie is denken over denken. Ontwikkelen van meta cognitieve vaardigheden is kinderen bewust  maken van hun eigen gedachten, strategieën, gevoelens en acties.
Bijvoorbeeld:
. Een leerling kan uitleggen wat hij moeilijk vindt aan een opdracht, wat makkelijk en waarom;
. Een leerling kan uitleggen wat voor hem de beste of snelste manier is om een bepaalde taak uit te voeren;
. Een leerling kan uitleggen op welke manier je het beste een bepaalde taak kunt uitvoeren of een bepaald probleem kunt oplossen.

Zelfsturing en samen sturing
Ontwikkelen van zelfsturing houdt in dat kinderen in staat zijn hun eigen gedrag te sturen; ze zijn dus eigenaar over hun eigen gedrag.
Bijvoorbeeld:
. Een leerling kan inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost.
. Een leerling voert zijn planning uit.
. Een leerling kan na een taak vertellen wat hij de volgende weer zo gaat doen en wat anders en waarom;
. Een leerling kan, na samengewerkt te hebben aan een taak, vertellen wat prettig en minder prettig was en wat hierin de eigen rol is geweest en de rol van de ander.

Eigenaarschap leerproces
We willen leerlingen meer regie geven over hun eigen leren.
Bijvoorbeeld:
. Een leerling stelt zichzelf de vraag: “Welke doelen stel ik voor mezelf”;
. Er is ruimte in het programma om met de eigen leervragen aan de slag te gaan.

Beloof

Toekomstgericht onderwijs
De wereld om ons heen verandert, steeds sneller, steeds ingrijpender. We willen leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin onderlinge afhankelijkheid en complexiteit alleen maar zullen toenemen.
. Gebruik maken van de leergemeenschap
. Omgaan met social media

Veilige en warme leeromgeving
Een veilige omgeving kenmerkt zich door structuur, openheid en goede communicatie.
Een warme leeromgeving is het gevolg van enthousiasme, passie en betrokkenheid.
. We respecteren de ander zoals hij is;
. We geven elkaar op een fijne manier feedback.

Talentontwikkeling
Iedereen heeft talenten. We laten kinderen hun eigen kwaliteiten ontdekken en daar gebruik van maken.
. Aansluiten bij de talenten van kinderen
. Aansluiten bij de leerstijl van kinderen

Laat zien

Verbinding maken
We willen leren van anderen in situaties waarin je samen meer kunt leren dan alleen. We willen ons aan elkaar verbinden zodat we samen groeien. Leren mét en ván elkaar.

Coöperatief werken
Leren wordt krachtiger wanneer leerlingen regelmatig met elkaar overleggen en elkaars kennis, inzichten en vaardigheden benutten.
Bijvoorbeeld:
. Een leerling wisselt ideeën uit met de ander uit;
. Een leerling neemt in het groepje soms een leidende en soms een volgende rol;
. Een leerling kan een verschil van mening accepteren en/of zich neerleggen bij een groepsbeslissing.

Begeleiding en uitdaging op maat
De kans krijgen om in een rijke leeromgeving je hersenen verder te ontwikkelen en je persoonlijk te ontplooien.
Kinderen ontwikkelen zelf hun kennis die samenhangend en betekenisvol is en die daardoor uitdagend is en daadwerkelijk leidt tot dieper inzicht.