Christoffelschool: omdat we elkaar dragen, verdragen en verder dragen

Boeiend  onderwijs op maat in een veilige en prettige omgeving. Dat is wat wij de kinderen op de Christoffelschool bieden. 
Wij leren, werken en handelen vanuit waarden die wij belangrijk vinden, namelijk: groei, samenwerken en verbinden.

Een belangrijke factor die bepaalt of kinderen gelukkig en succesvol opgroeien, is hun innerlijke gevoel over zichzelf. Aansluiten en benutten van bij talenten is daarbij van wezenlijk belang. Wij willen daar graag een steentje aan bijdragen!
Hoe wij dit realiseren leest, u  op deze site. Ook bent U welkom op school om een kijkje te nemen of voor een gesprek.

Het team van de Christoffelschool

Uw kind, onze leerling!