Een goede sfeer: kanjers!

Elk kind een KANJER!

Wij gaan voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Met behulp van de kanjermethode willen wij in alle klassen de sfeer in de klas goed houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Doelen die we nastreven:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

http://www.kanjertraining.nl/

 

Een goede sfeer: zelfbewust zijn!

Daarnaast bieden wij vanaf groep 6 onze leerlingen een training Rots & Water aan.