De kanjermethode

We hanteren als algemene methode voor sociale en emotionele vorming, de Kanjermethode.

We doen dit door gebruik te maken van ‘Kanjertaal’ en we richten ons hierbij op;
- het ontwikkelen van kanjervaardigheden
- positief (aan-)sturen
- handelen vanuit vertrouwen en relatie naar leerlingen, ouders en elkaar
- het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat
- voeren van kindgesprekken, waarbij we doelen willen stellen samen met leerlingen
- leren van en met elkaar (voorbeeldfunctie)
- uitspreken van verwachtingen

Kanjertraining
Sinds april 2012 is de Christoffelschool een gecertificeerde Kanjerschool. Dat betekent dat de leerkrachten zich de kanjervaardigheden eigen hebben gemaakt. Door die training heeft de leerkracht geleerd het gedrag van het kind op de kanjermanier aan te pakken en te sturen met als doel dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Het kind zit daardoor ook beter in zijn vel en kan zich zo goed ontwikkelen. In elke groep worden er kanjerlessen gegeven. Ook is er een keer in de twee jaar een ouder-kanjerles. Ouders mogen dan deelnemen aan een les. 

Onze onderwijsdoelen zijn:
- Kinderen voelen zich veilig.
- De leerkracht wordt gerespecteerd.
- Pestproblemen worden opgelost.
- Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken.
- Kinderen kunnen gevoelens onder woorden brengen.
- Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Onze 5 afspraken zijn:
- We vertrouwen elkaar.
- Niemand speelt de baas.
- Niemand lacht uit.
- Niemand doet zielig.
- We helpen elkaar.

http://www.kanjertraining.nl/