Onderzoekend leren

Onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren (3 O leren) krijgt een steeds grotere plaats in het onderwijs op de Christoffelschool. We onderhouden dan ook contacten met bedrijven als Phillips en ASML. Ook de Fontys PABO Eindhoven is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het 3 O leren op de Christoffelschool.

De nieuwsgierigheid van jonge kinderen biedt ongekende kansen om de wereld om hen heen te leren begrijpen. Het stellen van vragen, logisch redeneren, ontwerpen, bouwen, sleutelen en onderzoeken: jonge kinderen doen het allemaal. We benutten de talenten van kinderen op het gebied van wetenschap & technologie door in te spelen op de van nature aanwezige nieuwsgierigheid en creativiteit.