Onze missie

Waar staan we voor?

     Elkaar dragen, verdragen en verder dragen

De missie van de Christoffelschool is gebaseerd op de kernwaarden die wij belangrijk vinden, gekoppeld aan de betekenis van de naam van de school: Christoffelschool

- Elkaar dragen betekent voor ons: er zijn voor elkaar en elkaar helpen.
- Elkaar verdragen zien wij als het accepteren en respecteren van de ander zoals hij of zij is. Je bent goed zoals je bent, je mag er zijn.
- Elkaar verder dragen is het individueel en samen groeien door de kwaliteiten van de ander te zien, te benutten en ervan te genieten.

Wij willen leerlingen toerusten op de maatschappij van morgen. Het allerbelangrijkste dat we kinderen willen meegeven is een goed gevoel over zichzelf!