Op maat voor iedereen

Op de Christoffelschool voelt iedereen zich gezien en gewaardeerd. Vanuit die mooie start kan iedereen zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

We kijken samen wat kinderen nodig hebben om te ontwikkelen en we bieden aanbod en begeleiding op maat.

Voor kinderen die behoefte hebben aan verdieping en verrijking van de leerstof is er de Plusklas. Deze kinderen gaan een dag per week, onder begeleiding van een leerkracht die zich hierin bekwaamd heeft, in groepjes werken aan hun eigen uitdagende doelen.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze het nog moeilijk vinden is er ook speciale aandacht. Binnen de school is er ook een leerkracht die deze begeleiding verzorgt.
De ondersteuning kan op meerdere gebieden nodig zijn. Cognitief, maar ook bij de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Wanneer we iets opmerken waar binnen de school niet direct een antwoord voor is, hebben we de mogelijkheid om specifieke ondersteuning/deskundigheid in te roepen.