Opvangmogelijkheden

Binnen het kindcentrum Ekenrooi werken we voor voorschoolse- en naschoolse opvang nauw samen met Kinderstad, de organisatie die deze vormen van opvang verzorgt. Via onderstaande links krijgt u hierover informatie.

Voor- en naschoolse opvang