Opvangmogelijkheden

Binnen het kindcentrum Ekenrooi werken we voor voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang nauw samen met Kinderstad, de organisatie die deze vormen van opvang verzorgt. Via onderstaande links krijgt u hierover informatie.

Tussenschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang