Medezeggenschapsraad

Even voorstellen; de Medezeggenschapsraad (MR) van de Christoffelschool.

Welkom bij de MR!

In de MR zitten ouders (3) en leerkrachten (3). Samen denken en beslissen ze mee over belangrijke zaken op school en het schoolbeleid. Om onze school nog mooier te maken!

Wat doet de MR?
De MR is het (wettelijke) inspraakorgaan voor ouders en personeel, ingesteld om de directie van de school te adviseren en controleren. Het doel van de MR is zorg te dragen voor kwalitatief goed onderwijs op de Christoffelschool. De MR denkt mee met onze directeur, stelt (kritische) vragen of draagt zelf punten aan. We houden ons onder andere bezig met onderwerpen als: passend onderwijs, de begroting, het schoolontwikkelingsplan, veiligheid, rapportage, ouderbetrokkenheid en de schoolgids. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij zo goed mogelijk de mening van ouders en leerlingen.

We overleggen eens in de zes weken, in de avonduren.

Ouders zijn belangrijk
Ouders van kinderen op de Christoffelschool kunnen meer dan ooit meedenken over het beleid op de school. Ouders die een vraag, idee of standpunt in willen inbrengen in de MR, kunnen de leden van de MR rechtstreeks aanspreken of mailen. Wil je eens een vergadering van de MR bijwonen? Ook dat is mogelijk. Iedereen is van harte welkom tijdens het openbare deel van de MR vergaderingen. Laat het ons even weten via mrchristoffelschool@skozok.nl.

Wie zitten er in de MR? 

Leerkrachten:
Stefanie Brands, Marion Couwenberg , Anne Thijssen

Ouders:
Stephan Borggreven, Neeltje Derijck, Cathy Smits