OV Oudervereniging

Contact: ovchristoffelwaalre@gmail.com 

Alle ouders met kinderen op de Christoffelschool die de ouderbijdrage betalen, zijn automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en wordt gekozen door en uit de ouders tijdens de jaarvergadering, die plaatsvindt aan het begin van ieder schooljaar. De ouderraad stelt zich ten doel om in samenwerking met het schoolteam een bijdrage te leveren aan een prettige tijd voor de kinderen op de Christoffelschool. 

Zo levert de ouderraad een (financiële) bijdrage aan bijvoorbeeld de organisatie van vieringen, feesten, excursies en de schoolreis. Ook schenkt de oudervereniging geld aan school voor bijvoorbeeld nieuw buitenspelmateriaal. Indien nodig vraagt de ouderraad ouders om mee te helpen met deze activiteiten. De ouderraad coördineert ook de inzet van de klassenouders in de groepen, die op hun beurt ouders benaderen om mee te helpen. 
De jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage was in schooljaar 2019-2020 € 40,- per kind (kind in groep 8 incl kamp  
€ 85,-).   
U ontvangt hiervoor, via de mail, een factuur van de penningmeester van de oudervereniging. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in oktober wordt vastgesteld of en met hoeveel het tarief wordt gewijzigd.

Om het budget van de oudervereniging verder aan te vullen regelt de ouderraad het huis aan huis ophalen van oud papier in de wijk rondom onze school. 

De ouderraad is er niet alleen om hand- en spandiensten te verlenen. Ze staat open voor suggesties van ouders en praat mee over zaken die ouders aankaarten. Met opmerkingen en voorstellen zijn ouders dan ook van harte welkom bij de leden van de ouderraad, bijvoorbeeld tijdens de maandelijkse vergaderingen. 

Tijdens de jaarvergadering worden aan de hand van het financieel jaarverslag alle inkomsten en uitgaven besproken en verantwoord.