Tussenschoolse opvang

Overblijven
Christoffelschool heeft tussen de middag pauze van 12.15 uur tot 13.20 uur.
Kinderen kunnen op school blijven. Samen met KC Ekenrooi, Kinderstad bieden we alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTC!ub van Kinderstad. Daar kunnen de kinderen lunchen en daarna lekker spelen.
De opvang is met pedagogische medewerkers en vrijwilligers geregeld.

In overzichtelijke groepen kunnen de kinderen de rust krijgen om te eten. Kinderen nemen van thuis een lunchpakket mee.
Voor of na het eten kunnen de kinderen onder toezicht (buiten) spelen.
Er is 1 overblijfkracht aanwezig voor 15 tot 18 kinderen.

Kosten:  € 3,-- per keer.

Uw kind is dan verzekerd van een plek in de eeTClub voor alle schoolweken in dat schooljaar. Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend ieder jaar verlengd.
Wilt u gedurende het jaar of aan het einde van het schooljaar de opvang opzeggen of wijzigen, dan hebt een opzegtermijn van een maand.

Als u zo nu en dan gebruik wilt maken van de eeTClub! of op andere dagen dan uw overeenkomst, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan: Coördinator Erica van Werde 06-102 789 57.
We verzoeken u, indien mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen.

Betalingen:
U ontvangt per maand achteraf een factuur (10 x per jaar, niet in juli en augustus).
Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.

Aanmelden:
U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor de eeTClub! via het aanmeldformulier + machtiging automatische incasso.

Vragen?
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust contact op met Sandra Janssen, Directeur K.C. Ekenrooi 06- 125 60 215.
Of u mailt naar:  s.janssen@kinderstadwaalre.nl
 

Relevante formulieren & folders