Verkeersveiligheid rondom de school

Om te bereiken dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen is dit verkeersplan opgesteld. Dit verkeersplan is ter informatie voor alle ouders, verzorgers en leerlingen van de Christoffelschool en OBS Ekenrooi. Het geeft weer hoe de kinderen het veiligste te voet, te fiets of met de auto naar school toe kunnen.
Als uw kind met de auto wordt gebracht (zie Kiss& Ride route)

Parkeren
Als u uw kind met de auto naar school brengt, kunt u parkeren op de parkeerplaats aan de Sophiastraat. Vanaf hier kan uw kind veilig uitstappen en het schoolplein opgaan.
De parkeerplaats heeft een Kiss&Ride strook voor als u uw kind alleen wilt afzetten. U kunt hier stoppen en direct weer doorrijden.
Wanneer u met uw kind mee naar het schoolplein wilt lopen, kunt u parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Op de kaart hiernaast is weergegeven welk deel van de parkeerplaats bestemd is voor personeel en welk deel voor bezoekers.

Hutdijk
Wij verzoeken met klem om niet te parkeren aan de Hutdijk. Deze straat wordt door de geparkeerde auto’s dusdanig versmald dat er voor de kinderen onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan.

Schoolzone
De Maximiliaanlaan voor school is ingericht als schoolzone. Alle kinderen die te fiets en te voet naar school komen, betreden via de Maximiliaanlaan en de hoofdpoort het schoolplein. Houd rekening met deze kinderen en vermijd deze straat met uw auto zo veel als mogelijk tijdens het in- en uitgaan van school. Gebruik de Sophiastraat om de parkeerplaats te bereiken.

Als uw kind te voet of met de fiets komt (zie loop- en fietsroute)

Fietsers
Fietsers komen via de hoofdpoort aan de Maximiliaanlaan het schoolplein van de Christoffelschool op. Hier stappen zij van de fiets af en lopen met de fiets aan de hand naar de fietsrekken. Op de afbeelding hiernaast staan de fietsrekken bestemd voor de leerlingen en de fietsrekken bestemd voor ouders en leerkrachten weergegeven.

De fietsers houden rekening met de voetgangers.

Voetgangers
Ook voetgangers komen via de hoofdpoort het schoolplein op.
Voetgangers die via de parkeerplaats of de noordzijde komen, kunnen hiervoor gebruik maken van de corridor. Voetgangers die via de zuidzijde komen lopen via het nieuwe zebrapad en het trottoir voor het schoolplein langs naar de hoofdpoort.

Vervoer leerlingen

Wij volgen de richtlijnen van de ANWB als het gaat om vervoeren van leerlingen,  onder andere de verplichting van het dragen van de veiligheidsgordel.

We verwijzen jullie graag door naar de website van de ANWB (Vervoer van kinderen Nederland).